Estás en: 

Cobertura legal del seu lloc web

La realització d’una activitat econòmica mitjançant Internet ha esdevingut un dels principals canals de negoci de l’actualitat, però no sempre les empreses implicades tenen en consideració els aspectes jurídics que el seu lloc web ha de complir.

Des de Legal Link sempre hem considerat que la prevenció és la base de qualsevol activitat econòmica i, per tant, que el compliment de la legislació aplicable i l’adopció de salvaguardes legals ens poden evitar futurs conflictes o reclamacions.

En aquest sentit, els principals aspectes legals a considerar per tal de donar compliment i regular l’activitat del lloc web així com la seva estructura, són els següents:

I.- Revisió de l’activitat: Prèviament a qualsevol altre aspecte legal que pugui afectar el lloc web, és necessari analitzar l’activitat que es realitzarà des del mateix. A tal efecte, hem de considerar que depenen de l’activitat que es vulgui realitzar, la mateixa pot estar sotmesa a autoritzacions prèvies per part d’organismes públics o al compliment de certs requisits i obligacions, en particular quan la mateixa es duu a terme a través d’Internet.

II.- Condicions Generals: En relació als documents legals a incloure al lloc web, cal incorporar unes condicions generals que regulin el que seria l’accés i funcionament del mateix. Aquestes condicions haurien d’incorporar totes les dades del proveïdor del servei, limitacions i exclusions generals de responsabilitat, protecció de propietat intel·lectual, autorització per fixar enllaços o frames cap a la web i forma en què aquests s'han de fixar, informació a l'usuari, afiliats i tercers sobre qualsevol aspecte de la pàgina web, entre altres. Així mateix, en aquestes condicions es regularia la responsabilitat per a qualsevol contingut que s’oferís a la web gratuïtament als usuaris com seria el cas de documents, guies, recomanacions, vídeos, entre d’altres.

III.- Condicions Particulars: Addicionalment a les condicions generals indicades anteriorment, el lloc web ha d’incorporar unes condicions particulars per a la prestació del servei o venda de productes en concret que es proveeixin a través del referit lloc web. A tal efecte, aquestes condicions haurien de regular aspectes concrets dels serveis o productes, com serien: l’explicació detallada i funcionament, explicació de si existeix algun cost, facturació i formes de pagament, les funcionalitats del mateix i fins on arriben les seves responsabilitats, condicions econòmiques, la relació i obligacions amb els usuaris, les pràctiques i actuacions no permeses, els motius de negació del servei, entre d’altres. Pot ser que el seu lloc web tingui diferents condicions particulars, unes per a cada servei o producte que ofereixi. És comú regular les activitats de comerç electrònic amb compra-venda de productes, la contractació d’un servei, els fòrums, xats, blocs, comunitats, entre d’altres.

IV.- Implementació de les polítiques de protecció de dades: En aquest àmbit és necessari analitzar prèviament si la societat està complint amb la política de protecció de dades personals. Si no fos així, caldrà en primer lloc implantar aquesta normativa incloent especialment la preparació del Document de Seguretat que és una explicació de la situació i compliment d’aquesta matèria per part de la societat i la necessària preparació i tramitació amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades de les notificacions dels fitxers que continguin dades personals. A tal efecte, aquest és un dels aspectes legals més importants i que genera més reclamacions en qualsevol activitat per Internet quan es tracten dades personals.

V.- Política de protecció de dades i privacitat del lloc web: Aquesta política, en gran mesura forma part de la implantació de la política de protecció de dades, no obstant això, per aquells casos on ja s’han implementat les polítiques protecció de dades a l’empresa, aquesta consistiria en adaptar la mateixa a l’activitat i el tractament de dades a través del lloc web. Aquesta política ha d’incorporar tota la informació sobre el tipus de dades recollides, el fitxer de dades mantingut per l’empresa, la finalitat per la qual es recullen aquestes dades (aquí s’hauria de tenir visió en incloure previsibles futurs productes/serveis), les transferències internacionals que es vagin a fer d’aquestes dades, la confirmació del compliment de l’empresa amb la normativa sobre protecció de dades i altres aspectes relacionats. En qualsevol cas, aquesta política hauria de ser acceptada expressament per l'usuari en el moment en què faciliti qualsevol dada personal.

VI.- Accions de marketing i comunicacions comercials: En relació a l’enviament de comunicacions comercials de forma electrònica (correu, SMS, altres) als nostres usuaris, en primer lloc serà necessari disposar del consentiment previ de l’usuari per aquests enviaments. Així mateix, s’haurà de considerar qui és el responsable d’aquestes dades, la possible utilització de les bases de dades per tercers i, en qualsevol cas, establir una política al respecte. Tanmateix, en moltes accions de marketing concretes s’haurà d’analitzar qualsevol implicació legal.

Els requisits legals indicats són estàndards i caldrà conèixer el projecte web en concret per a valorar la seva complexitat. Així mateix, segons el projecte web, poden haver-hi més obligacions legals o tenir uns riscos i obligacions particulars que s’hauran de revisar en cada cas concret.

Restem a la seva disposició per a realitzar un pressupost previ dels treballs jurídics necessaris per a la cobertura legal integral del seu lloc web.

Tornar

ELS NOSTRES CLIENTS
els nostres clients
tema destacat
© Copyright Legal Link 2009 Avís Legal | Política de protecció de dades | Accessibilitat | Contacte | Mapa Web   

Despatx d´advocats a Barcelona i Madrid prestant serveis jurídics en l´àmbit del dret de les telecomunicacions i tecnologia, així com en altres àrees de l´assessorament jurídic a empreses

info@legallink.es