Estás en: 

Avís legal

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB SITE DE LEGAL LINK, S.L.

Legal Link, S.L., amb domicili social al Carrer Aribau número 127, 08036 Barcelona, Espanya i C.I.F. número B-62407143, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 33.045, Foli 101, Full B-220.823, Inscripció 1a. Telèfon: +34 933 633 434. Fax: +34 933 633 435. E-Mail: info@legallink.es. Legal Link, S.L. està registrada com a societat professional d’advocats a l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona, amb el número d’inscripció 364. La prestació dels seus serveis està sotmesa a l’Estatut de l’Advocacia Espanyola i demés normes que el desenvolupen, i en particular al Código Deontológico de la Abogacía / Codi Deontològic de l’Advocacia. Tota aquesta normativa es pot consultar al lloc web de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (www.icab.es).

I. Preliminar

1.1. Legal Link, S.L. és el titular del "Web Site" www.legallink.es i informa que l’ús d’aquest Web Site, així com el de tots els "Serveis" i "Continguts" en ell oferts, estan subjectes a les presents "Condicions Generals".

1.2. La utilització del Web Site és gratuïta i atribueix automàticament la condició d’"Usuari", implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o d’altres avisos legals estaran disponibles al Web Site i s’entendran vigents des de la seva publicació al mateix.

1.3. Determinats Serveis o Continguts oferts al Web Site poden estar subjectes a "Condicions Particulars", també posades a disposició de l’Usuari, que podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals respecte l’ús del servei concret a què es refereixin. 

II. Contingut

2.1. El Web Site ofereix articles, informes i d’altres continguts preparats per Legal Link, S.L. amb fins exclusivament informatius. S’informa l’usuari que tals Continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent Legal Link, S.L., modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

2.2. Els Continguts del Web Site no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Legal Link, S.L. i l’Usuari del Web Site. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda al Web Site, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

2.3. Els enllaços d’hipertext que conté el Web Site a altres web sites són inclosos per considerar-los interessants per a l’Usuari. Legal Link, S.L. no té control sobre les web sites mencionades, fet pel qual no respon dels seus serveis, dels continguts ni de l’estat de les mateixes.

III. Limitació de responsabilitat

3.1. Qui utilitza aquest Web Site, ho fa pel seu propi compte i risc. Legal Link, S.L. no garanteix que el Web Site es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errades, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, el Web Site i els seus Continguts són proveïts "tal i com estan" sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que ni Legal Link, S.L. ni els seus socis, col•laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els Continguts o Serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest Web Site, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

IV. Drets de Propietat Industrial i Intel•lectual

4.1. Copyright © 2001/2008 Legal Link, S.L., Barcelona. Tots els dret reservats.

4.2. La totalitat dels Continguts d’aquest Web Site, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació des Continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de Legal Link, S.L. o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l’Usuari ha de respectar.

4.3. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o d’alguns dels Continguts del Web Site, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts del Web Site o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibida sense el previ consentiment per escrit de Legal Link, S.L.

V. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

5.1. A efectes del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (a partir d’ara, "LOPD") i demés legislació aplicable, Legal Link, S.L. informa als seus clientes i a qualsevol tercer que entregui les seves dades de Caràcter Personal a este despecho sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en el Web Site a l’enllaç següent "Política de Protecció de Dades". 

VI. Legislació aplicable

6.1. Las presents Condicions Generals d’utilització del Web Site i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i Legal Link, S.L. es regiran per la legislació espanyola.

Tornar

ELS NOSTRES CLIENTS
els nostres clients
tema destacat
© Copyright Legal Link 2009 Avís Legal | Política de protecció de dades | Accessibilitat | Contacte | Mapa Web   

Despatx d´advocats a Barcelona i Madrid prestant serveis jurídics en l´àmbit del dret de les telecomunicacions i tecnologia, així com en altres àrees de l´assessorament jurídic a empreses

info@legallink.es