Estás en: 

Política de protecció de dades

A l'efecte del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d'ara "LOPD"), i altra legislació aplicable, Legal Link Advocats, S.L. informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part de Legal Link Advocats, S.L. per qualsevol mètode com correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o cumplimentació de formularis. S'entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a Legal Link Advocats, S.L. ho fa voluntàriament i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Fitxer: Les dades personals recollits per Legal Link Advocats, S.L. per qualsevol mètode seran incorporats al fitxer denominat "Fitxer General de Gestió" situat en el domicili social de Legal Link Advocats, S.L. i notificat a l'Agència de Protecció de Dades amb el nombre d'inscripció: 2020160092. Aquest fitxer conté únicament dades de caràcter identificatiu com nom, cognoms, companyia, telèfon i adreça de correu electrònic.

Finalitat: La finalitat del fitxer esmentat és l'administració i gestió general del despatx amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, Legal Link Advocats, S.L. pot utilitzar aquestes dades personals per a enviar informació comercial, jurídica i qualsevol altra que Legal Link Advocats, S.L consideri d'interès per als seus clients i/o tercers. Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, Legal Link Advocats, S.L. no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

Drets: Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a Legal Link Advocats, S.L. té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Dits drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social de Legal Link Advocats, S.L. o correu electrònic enviat a protecciondatos@legallink.es.

Legal Link Advocats, S.L. es compromet a complir l'obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el cas que Legal Link Advocats, S.L. establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Dades.

El despatx es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web www.legallink.es accessible per qualsevol persona.

Tornar

ELS NOSTRES CLIENTS
els nostres clients
tema destacat
© Copyright Legal Link 2009 Avís Legal | Política de protecció de dades | Accessibilitat | Contacte | Mapa Web   

Despatx d´advocats a Barcelona i Madrid prestant serveis jurídics en l´àmbit del dret de les telecomunicacions i tecnologia, així com en altres àrees de l´assessorament jurídic a empreses

info@legallink.es